Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:

10/12/2009

Datum objave na spletu:

10/16/2009

Šifra dokumenta:

00721-14/2009/3

EVA:

2009-2411-0025

 dZANS_VRS_1f.doc