Naslov:

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save - Sklep vlade
Nosilec:

Vizjak mag. Andrej

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/28/2011

Klasifikacijska številka:

00702-35/2011/11

Seja:

137. Redna sejaII/3Predlog mnenja o predlogu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

EVA:

2008-1211-1929
 DZSklepVlade.doc