Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-23/2010/10

EVA:

2010-2111-0056

Vsebina:

PIS2010-2111-0056.docPIS2010-2111-0056.doc