Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00715-9/2010/10

EVA:

2010-2311-0082

Vsebina:

PIS2010-2311-0082.DOCPIS2010-2311-0082.DOC

PIS2010-2311-0082p1.DOCPIS2010-2311-0082p1.DOC