Naslov:

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 689/2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00725-4/2009/9

EVA:

2008-2711-0142

Vsebina:

PIS2008-2711-0142.DOCPIS2008-2711-0142.DOC