Naslov:

Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-21/2009/7

EVA:

2008-2111-0011

Vsebina:

PIS2008-2111-0011.docPIS2008-2111-0011.doc