Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/13/2012

Klasifikacijska številka:

00712-3/2012/6

Seja:

168. Redna sejaII.-9Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – nujni postopek

EVA:

2012-1611-0014


DZSklepVlade.doc