Naslov:

Zakon o razvojnem načrtovanju - Sklep vlade
Nosilec:

SVREZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/13/2012

Klasifikacijska številka:

00701-1/2012/3

Seja:

168. Redna sejaII.-7Predlog zakona o razvojnem načrtovanju – nujni postopek

EVA:

2012-1538-0002


DZSklepVlade.doc