Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - Predlog uskladitvenih amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

03/03/2010

Datum objave na spletu:

03/03/2010

Šifra dokumenta:

00712-67/2009/31

EVA:

2009-1611-0142
 ZJN-2B_3obrDZ_usklad amand.doc