Naslov:

Zakon o pomoči gospodarstvu v času gospodarske krize s spodbujanjem zasebne potrošnje - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o pomoči gospodarstvu v času gospodarske krize s spodbujanjem zasebne potrošnje
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

05/19/2009

Datum objave na spletu:

05/20/2009

Šifra dokumenta:

00702-19/2009/7

EVA:

2008-1211-0340

 Mnenje o predlogu ZPGČGKSZP.doc