Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za regionalno cesto III. reda R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-17/2009/8

EVA:

2009-2511-0073

Vsebina:

PIS2009-2511-0073.DOCPIS2009-2511-0073.DOC