Naslov:

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - Predlog zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/19/2010

Datum objave na spletu:

05/20/2010

Šifra dokumenta:

00719-19/2010/1

EVA:

2010-2511-0016
 zakon.doc
 SKMBT_50010051915130.pdf