Naslov:

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju - Predlog zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju - prva obravnava
Predlagatelj:

MSS

Datum dokumenta:

02/26/2010

Datum objave na spletu:

02/26/2010

Šifra dokumenta:

00722-4/2010/8

EVA:

2010-3311-0002

 ZJIMS.doc