Naslov:

Zakon  o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah - Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

11/18/2009

Datum objave na spletu:

11/20/2009

Šifra dokumenta:

00702-45/2009/4

EVA:

2008-1211-0703
Predlog zakona


 stalisceVlade-predlogZASP-F.doc
 EPA 703-V.doc.pdf