Naslov:

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/31/2010

Klasifikacijska številka:

00711-18/2010/7

Seja:

114. Redna sejaII.-2Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev – prva obravnava

EVA:

2010-2611-0085
 DZSklepVlade_2010_12_29_10_42_38