Naslov:

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/24/2014

Šifra dokumenta:

00713-1/2012/8

EVA:

2011-2111-0096

Vsebina:

- EVA 2011-2111-0096.DOC