Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/06/2011

Klasifikacijska številka:

00720-13/2011/4

Seja:

153. Redna sejaII.-18Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – nujni postopek

EVA:

2011-2011-0059


DZSklepVlade.doc