Naslov:

Zakon o tujcih - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/01/2011

Klasifikacijska številka:

00717-3/2011/10

Seja:

122. Redna sejaII.-7Predlog zakona o tujcih – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2010-1711-0004
 DZSklepVlade_2011_02_25_9_18_55.