Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - tretja obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/12/2010

Datum objave na spletu:

02/15/2010

Šifra dokumenta:

00712-68/2009/15

EVA:

2009-1611-0143

 ZJNVETPS-B_3 obravnava DZ1.doc