Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - nujni postopek
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

01/19/2010

Datum objave na spletu:

01/19/2010

Šifra dokumenta:

00714-2/2010/2

EVA:

2010-3111-0001
 ZSPJS_190110.DOC