Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vojnih grobiščih - Sklep vlade
Nosilec:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/18/2011

Klasifikacijska številka:

00724-8/2011/3

Seja:

121. Redna seja32Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vojnih grobiščih

EVA:

2011-1811-0014
 DZSklepVlade_2011_02_16_9_52_48.