Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-7/2009/9

EVA:

2008-2511-0191

Vsebina:

PIS2008-2511-0191.DOCPIS2008-2511-0191.DOC