Naslov:

Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00715-5/2010/12

EVA:

2009-2311-0091

Vsebina:

PIS2009-2311-0091.DOCPIS2009-2311-0091.DOC