Naslov:

Zakon o poštnih storitvah - Predlog uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o poštnih storitvah
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:

06/18/2009

Datum objave na spletu:

06/18/2009

Šifra dokumenta:

00713-12/2009/13

EVA:

2009-2111-0019


 USKLADITVENI AM ZPSto-2.doc