Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Sklep vlade
Nosilec:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/18/2011

Klasifikacijska številka:

00701-16/2010/67

Seja:

121. Redna sejaII.-18APredlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – tretja obravnava

EVA:

2010-1536-0004
 DZSklepVlade_2011_02_17_12_53_23