Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-7/2009/9

EVA:

2008-2111-0087

Vsebina:

PIS2008-2111-0087.docPIS2008-2111-0087.doc