Naslov:

Zakon o pravici do plačila prispevka za socialno zavarovanje samozaposlenim v domači in umetnostni obrti - Predlog mnenja o predlogu Zakona o pravici do plačila prispevka za socialno zavarovanje samozaposlenim v domači in umetnostni obrti
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

07/08/2009

Datum objave na spletu:

07/08/2009

Šifra dokumenta:

00702-28/2009/5

EVA:

2008-1211-0442


 Mnenje-umetnostna obrt.doc
 EPA 442-V.doc.pdf