Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00715-1/2009/9

EVA:

2008-2311-0180

Vsebina:

PIS2008-2311-0180.docPIS2008-2311-0180.doc