Naslov:

Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja - Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/08/2011

Klasifikacijska številka:

00714-3/2011/10

Seja:

128. Redna sejaII.-10Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena – prva obravnava

EVA:

2010-3111-0020
 DZSklepVlade.doc