Naslov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

03/01/2011

Datum objave na spletu:

03/01/2011

Šifra dokumenta:

00711-3/2011/2

EVA:

2008-2611-0103
Stališče ESS:


 Predlog ZVZD-1.doc
 Predlog_ZVZD-1.doc.pdf
 ePodpisIzvoz.xml
 sklep 199. seje ESS - ZVZD.doc