Naslov:

Zakon o detektivski dejavnosti - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/09/2011

Klasifikacijska številka:

00717-13/2010/16

Seja:

108. Redna sejaII.-1Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o detektivski dejavnosti

EVA:

2010-1711-0002
 DZSklepVladeODUJZ_2011_02_09_9_5