Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Obvestilo o uskladitvi št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

10/28/2009

Datum objave na spletu:

10/29/2009

Šifra dokumenta:

00715-27/2009/10

EVA:

2003-2311-0016
 ZSKZ obv.št. 1.doc