Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - prva obravnava




Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

10/23/2009

Datum objave na spletu:

11/09/2009

Šifra dokumenta:

00712-67/2009/3

EVA:

2009-1611-0142




 NOVELA ZJN-2_19.doc