Naslov:

Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00701-7/2009/9

EVA:

2009-1536-0008

Vsebina:

PIS2009-1536-0008.docPIS2009-1536-0008.doc