Naslov:

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MVZT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00723-7/2011/8

EVA:

2011-3211-0035

Vsebina:

PIS2011-3211-0035.docPIS2011-3211-0035.doc