Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:

05/20/2009

Datum objave na spletu:

05/20/2009

Šifra dokumenta:

00721-11/2009/9

EVA:

2009-2411-0038
 Popr. gradiva št.1_ZVCP-1.doc