Naslov:

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00721-15/2009/11

EVA:

2009-2411-0039

Vsebina:

PIS2009-2411-0039.DOCPIS2009-2411-0039.DOCPIS2009-2411-0039p1.DOCPIS2009-2411-0039p1.DOC