Naslov:

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/18/2011

Klasifikacijska številka:

00712-7/2011/6

Seja:

121. Redna sejaII.-16Predlog zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti – prva obravnava

EVA:

2010-1611-0146
 DZSklepVlade_2011_02_17_13_16_32