Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za kompleks Debeli Rtič - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-24/2010/8

EVA:

2010-2511-0080

Vsebina:

PIS2010-2511-0080.DOCPIS2010-2511-0080.DOC