Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-6/2009/17

EVA:

2009-1536-0019

Vsebina:

PIS2009-1536-0019.docPIS2009-1536-0019.doc