Naslov:

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-62/2011/11

EVA:

2011-2511-0106

Vsebina:

PIS2011-2511-0106.docPIS2011-2511-0106.doc