Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce - Godovič - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-57/2011/10

EVA:

2011-2511-0097

Vsebina:

PIS2011-2511-0097.docPIS2011-2511-0097.doc - priloga.jpeg