Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o javnih financah - Predlog mnenja o predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o javnih financah
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

05/12/2009

Datum objave na spletu:

05/13/2009

Šifra dokumenta:

00702-18/2009/3

EVA:

2008-1211-0339


 Predlog dopolnitev ZJF - PS.doc
 Tanko 339.doc