Naslov:

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-46/2010/9

EVA:

2009-2511-0057

Vsebina:

PIS2009-2511-0057.docPIS2009-2511-0057.doc