Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/28/2014

Šifra dokumenta:

00719-2/2012/8

EVA:

2009-2511-0039

Vsebina:

PIS2009-2511-0039.docPIS2009-2511-0039.doc