Naslov:

Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2002 h Konvenciji o varnosti in zdravju pri delu, 1981 - Predlog zakona o ratifikaciji Protokola iz leta 2002 h Konvenciji o varnosti in zdravju pri delu, 1981
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

10/29/2009

Datum objave na spletu:

11/06/2009

Šifra dokumenta:

00724-55/2009/1

EVA:

2009-1811-0006
Stališče ESS


 Vlada-ILO-155.doc
 ESS - Protokol 2002 h konvenciji