Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - Sklep vlade
Nosilec:

Juri Franco

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/28/2011

Klasifikacijska številka:

00702-39/2011/22

Seja:

159. Dopisna seja2Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

EVA:

2008-1211-2014


DZSklepVlade.doc