Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Popravek gradiva št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Predlagatelj:

MSS

Datum dokumenta:

05/06/2009

Datum objave na spletu:

05/07/2009

Šifra dokumenta:

00722-1/2009/5

EVA:

2009-3311-0001
 Popravek št. 2 - ZOFVI.doc