Naslov:

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - Sklep vlade
Nosilec:

MVZT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/29/2011

Klasifikacijska številka:

00723-4/2011/7

Seja:

146. Redna sejaII.-7Predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja – prva obravnava

EVA:

2008-3211-0009
 DZSklepVlade.doc