Naslov:

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVREZ; MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-15/2010/11

EVA:

2010-1611-0008

Vsebina:

PIS2010-1611-0008.docPIS2010-1611-0008.doc